logo
salgsbod   |  info   |  SONGBOOK   |  fotos   |  tekster   |  lenker   |  

Rekkene


	Jeg fødtes på et sykehus i nitten-ått-og-førr
	i den salen der de la meg var det seksti barn fra før
	alle nummer har jeg glemt, men våre senger husker jeg
 	- de var oppstilt i to rekker med en midtgang mellom seg

	Og siden ble jeg eldre og min skolegang tok til
	det ble skrevet i en protokoll at jeg var flink og snill
	det var mye gøy på skolen for vi lekte og vi sloss
	- og spaserte inn i rekker med en midtgang mellom oss

	Og rekker ble det mer av da jeg ble en militær
	jeg gjorde alt de ba meg om og skjøt med et gevær
	jeg var menig 83 og spesialist på stram giv akt
	- vi var hundrevis av nummer som masjerte pent i takt

	Men nå er jeg blitt gift og har fått fire friske barn
	og de går nå de samme gamle rekkene som far'n
	jeg står jo litt i køer selv, det æ'kke fritt for det
	- og nummer har jeg enda, det er to-to-seks-to-tre

	Men jeg gruer meg til døden under kirkegårdens trær
	for jamen står jo støttene på rekker også der
	da møtes vi i døden på geledd fra nord til sør
	- alle vi som lå på fødesal i nitten-ått-og-førr

Graveyard Paradise


	The pale white-collared gentlemen they're coming side by side 
	the holy court of justice, to a meeting in the night	
	They do not talk - they do not smile - they think and that's enough
	They will not make their jugdement till the moons rise off above
	And of a thousand soldier boys 
	- at last they've made their choice
	another victim soon arrives at Graveyard Paradise 

	And there's a smiling little girl whose dinner's been a snail
	It's hard for her to walk she's got her brother in a pail
	her father's lying in the mud, her mother's murdered too
	her bloody eyes can't even see and she don't know what to do
	- but the pale white-collared guys
	- those desperate vampires
	they're watching her with bloodshot eyes from Graveyard Paradise
	
	And there's a funny fellow, he's drinkin' too much gin
	A young, light-hearted man he was, as a flower in the spring
	He's married, 's got two giddy kids with sparklin' eyes so blue
	They used to run and meet their pa' at bus stop 9 at noon
	But just now he's drowning in the mud
	- pale as death, covered with blood
	And soon he will be sacrificed on Graveyard Paradise

	Yes, everything is black and cold in Graveyard Paradise
	and when somebody's talking there is it just to tell you lies
	The pale white-collared gentlemen - oh yes I saw them as they stood
	- outside the Graveyard gates they would be laughing if they could
	And when somebody dies - when moons rise in the skies
	- they're watching you with bloodshot eyes from Graveyard Paradise	

Ref. "Asa Krogtoft Songbook" for flere tekster - samt akkorder og melodilinjer